Aydınlatma Metni – Lale Kısıklı Konakları
SİZİ ARAYALIM
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum.
GÖNDER

KVKK / AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu:

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Rekon Denizcilik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Şirket) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Web sitesine atıf yapılan aydınlatmalar, bu aydınlatma metninde hazırlanmış olup; çalışan, çalışan adayı ile ilgili aydınlatmalar, Şirketin kişisel veri işleme envanterine uyumlu olmak kaydıyla Şirketin Aydınlatma Yükümlülüğü Prosedürüne göre ayrıca düzenlenmektedir.

 1.   Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
 1. İnternet Sitesi
 • Çerezler;
Sitede Kullanılan Çerezler Amaçları
Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.
Zorunlu Çerezler Web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.
Performans ve Analiz Çerezleri Web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitesini bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılmaktadır.

Web sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı gibi bilgileri toplar ve ziyaretçilerin web sitesine nasıl geçtiğini, web sitesi içinde nasıl davranış tercihleri olduğunu göstermektedir. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, web sitesinin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak, kullanım kolaylığı sağlamak ve web sitesini ziyaret edenlerin genel kullanım eğilimlerini belirlemektir.

 • İletişim Formu Doldurulması;

 

Kişisel Veri Amaçları
Adı, Soyadı, Telefon Numarası,

E-posta Adresi

İlgili kişinin müşteri memnuniyetinin sağlanması, talep/şikayetlerin takibi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

 1. Wi-Fi Kullanıcıları;

 

Kişisel Veri Amaçları
Web Site Gezinti Bilgisi, İnternet Geçmişi, IP Adresi, Mac ID, Cihaz Adı, Cihaz Adresi, Kullanıma Başlama ve Bitiş Zamanı Ağ güvenliğinin sağlanması, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, iç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

 1. Telesekreter Kayıtları;

 

Kişisel Veri Amaçları
Ses Müşteri memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

 1. Potansiyel Hizmet veya Ürün Alıcısı;

 

Kişisel Veri Amaçları
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Firma Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, Onay Kodu İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, potansiyel hizmet veya ürün alıcısı kaydının oluşturulması, potansiyel hizmet veya ürün alıcısının memnuniyetinin sağlanması ve kimlik tespitinin yapılması amaçları ile işlenmektedir.

 

 1. Hizmet veya Ürün Alıcısı;
Kişisel Veri Amaçları
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgileri, Lokasyon Bilgisi, Finans Bilgileri İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet veya ürün alıcısı kaydının oluşturulması, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet veya ürün alıcısının memnuniyetinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve kimlik tespitinin yapılması amaçları ile işlenmektedir.

 

 1. Çalışan Adayı;
Kişisel Veri Amaçları
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi ve Mesleki Deneyim Çalışan adayı/stajyer ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. Ziyaretçi;

 

Kişisel Veri Amaçları
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi Şirketin merkez ve işletmelerine giriş yapılırken ziyaretçilerden nüfus cüzdanı, ehliyet veya kişinin kimliğini belirlenebilir kılan herhangi bir belge güvenlik görevlisi tarafından kişinin kimliğini doğrulama amacı ile kontrol edilmektedir. İlgili kişinin ismi, soy ismi ve telefon numarası ziyaretçi giriş-çıkış defterine işlenmektedir. İlgili kişinin bu verileri doğrudan kullanılmamakta, fiziksel mekân güvenliği ile ziyaretçilerin kimliğinin belirlenebilir olması amacı ile işlenmektedir.

 

 1. Kamera Kaydı;

 

Kişisel Veri Amaçları
Görüntü Şirketin merkez ve işletmelerinin giriş – çıkışlarında görüntü kaydı alınarak veri işlenmektedir. Bu belirtilen görüntü kaydı kişisel verisi işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla giriş-çıkışlarda, görevli personelin iş performansının değerlendirilmesi, fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amaçları ile işlenmektedir.
 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Çalışan adayının, hizmet veya ürün alıcısı ve potansiyel hizmet veya ürün alıcısının kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-c , m.5/II-ç ve m.5/II-f maddeleri gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle,

Wi-Fi kullanıcıları ve ziyaretçiler ile ilgili kişisel veriler, telesekreter ile alınan ses kayıtları, kamera ile alınan görüntü kayıtları, kalıcı, oturum ve zorunlu çerezlerin tutulması ile işlenen kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle işlenmektedir. Performans ve analiz çerezlerinin tutulması ile işlenen kişisel veriler ise m.5/I gereği “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemle işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 1. KVKK 11. Maddesi Gereği İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verileri işlenen kişi, ilgili kişidir. İlgili kişinin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle; www.lalekisiklikonaklari.com  adresinde bulunan başvuru formu kullanılarak ya da aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

İlgili kişi tarafından yapılacak başvurular, Şirket tarafından en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Burhaniye Mah. Yunus Emre Sok. No:18 34676 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 341 52 53

Web: www.lalekisiklikonaklari.com

E-Posta: info@lalekisiklikonaklari.com

 1. Çerezler Nasıl Kapatılır?

Çerezler devre dışı bırakılabilir/silinebilir. Zorunlu/Teknik çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin özelliklerinden (arama motoru, filtreleme vb.) faydalanılamaz.

Tarayıcılara göre çerezlerin devre dışı bırakılması/silinmesi işlemi aşağıdaki tabloda verilen adımlar takip edilerek gerçekleştirilebilir:

Tarayıcı Adımlar
Google Chrome 1.Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

2.Sağ üstte Diğer  > Ayarlar’ı tıklayın.

3.Altta Gelişmiş’i tıklayın.

4.“Gizlilik ve güvenlik” bölümünün altında Site ayarları’nı tıklayın.

5.Çerezler > Tüm çerezleri ve site verilerini göster > Tümünü kaldır’ı tıklayın.

6.Tümünü temizle’yi tıklayarak onaylayın.

Mozilla Firefox 1.Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.

2.Gizlilik panelini seçin.

3.Set Firefox uygulaması: Geçmiş için özel ayarları kullanın.

4.Sitelerden gelen çerezleri kabul et onay kutusunu kaldırın.

5.about:preferences sayfasını kapatın. Yaptığınız değişiklikler kendiliğinden kaydedilecektir.

6.Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.

7.Gizlilik panelini seçin.

8.Sitelerden gelen çerezleri kabul et onay kutusunu kaldırın.

9.about:preferences sayfasını kapatın. Yaptığınız değişiklikler kendiliğinden kaydedilecektir.

Internet Explorer 1.Internet Explorer’da Araçlar düğmesini ve ardından İnternet Seçenekleri’ni seçin.

2.Gizlilik sekmesini, Ayarlar’ın altındaki Gelişmiş’i ve birinci taraf ile üçüncü taraf tanımlama bilgilerini kabul etmek, engellemek veya kullanmak isteyip istemediğinizi seçin.

Safari Bilgisayar Mac’inizdeki Safari uygulamasında Safari > Tercihler’i seçin, Gizlilik öğesini tıklayın ve aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

1.İzleyicilerin çerezleri ve web sitesi verilerini kullanarak sizi takip etmelerini engelleme: “Siteler arası takibi engelle”yi seçin.

İzleyicilerin web sitelerini ziyaret etmez ve onlarla etkileşimde bulunmazsanız çerezler ve web sitesi verileri silinir.

2.Çerezleri her zaman engelleme: “Tüm çerezleri engelle” öğesini seçin.

Web siteleri, üçüncü partiler ve reklam verenler, Mac’inizde çerezler ve diğer verileri saklayamaz. Bu, bazı web sitelerinin düzgün çalışmasını engelleyebilir.

3.Çerezlere her zaman izin verme: “Tüm çerezleri engelle”nin seçimini kaldırın.

Web siteleri, üçüncü partiler ve reklam verenler, Mac’inizde çerezler ve başka veriler saklayabilir.

4.Saklanan çerezleri veya verileri silme: Web Sitesi Verilerini tıklayın, bir veya birden fazla web sitesi seçin, sonra Sil’i veya Tümünü Sil’i tıklayın.

Verilerin silinmesi izlemeyi azaltabilir, ancak aynı zamanda web sitelerindeki oturumunuzu kapatabilir veya web sitesi davranışını değiştirebilir.

5.Hangi web sitelerinin çerez veya veri sakladığını görme: Web Sitesi Verilerini Yönet’i tıklayın.

Opera 1.Ayarlar’a gidin.

2.Sol bölmedeki Gelişmiş’e ve Gizlilik ve Güvenlik’e tıklayın.

3.Gizlilik ve Güvenlik altındaki Site Ayarları’nı tıklayın.

4.Çerezler ve Site Verileri’ni tıklayın.

5.Üstte, Sitelerin çerez verilerini kaydetmesine ve okumasına izin ver (önerilen) seçeneğini açın veya kapatın

Safari Mobil 1.Geçmişinizi ve çerezleri silmek için Ayarlar > Safari’ye gidip Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil’e dokunun.

Safari’deki geçmişiniz, çerezleriniz ve tarama verileriniz silindiğinde Otomatik Doldur bilgileriniz değişmez.

2.Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için Ayarlar > Safari > İleri Düzey > Web Sitesi Verileri’ne gidin ve Tüm Web Sitesi Verilerini Sil’e dokunun.

3.Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız özel dolaşmayı açın veya kapatın.